Our News

Mold // Logbook // Cabidi/Ajokki asetukset 1.9.2021

Cabidi/Ajokki asetukset 1.9.2021

1.9.2021 astuu voimaan uudet asetukset luvanvaraisessa liikenteessä käytettävistä taksamittareista ja muista laitteista.

Liikennepalvelulaki 152 § säätää, että jokaisessa taksissa on oltava mittauslaitelain vaatimukset täyttävä taksamittari, jos hinnoittelu perustuu kuljettuun matkaan ja aikaan. Jos taksimatkasta sovitaan kiinteä sopimushinta, tällainen kyyti on mahdollista tallentaa taksamittariin sopimusajona. 

Tämä tarkoittaa sitä, että jos taksiyritys käyttää kiinteää hinnoittelua on autossa oltava jokin muu laite tai järjestelmä, joka kerää jokaisesta taksimatkasta sähköisessä muodossa liikennepalvelulain 15 a §:n säätämät tietoerät: 

1) yrittäjän yksilöintitiedot;

2) ajoneuvon yksilöintitiedot;

3) ajon suorittaneen kuljettajan yksilöintitiedot;

4) matkan ajankohta, pituus ja ajallinen kesto;

5) matkan hinta- ja maksutapatiedot.

5) matkan hinta- ja maksutapatiedot.

Tiivistäen voi todeta, että jokaisessa taksissa on oltava 1.9.2021 alkaen joko taksamittari (hinnat ajan ja matkan perusteella) tai muu vastaava laite tai järjestelmä (kiinteät hinnat). Esimerkiksi pelkkää maksupäätelaitetta ei voida pitää muuna vastaavana laitteena tai järjestelmänä sen takia, ettei se ei kerää em. tietoja taksimatkasta.

Cabidi/Ajokki ohjelmisto tallentaa tarvittavia tietoja pilvipalveluun, mutta asetukset on laitettava tätä varten laitteessa oikein. ns. kuittitiedot tallentuvat pilveen automaattisesti ja näiden lisäksi on mahdollista tilata myös erikseen palvelu joka tallentaa tietoja pilveen myös laajemminkin.

Perusasetukset 1.9.2021 alkaen

1: Sovellutuksesta tulee olla asennettuna vähintään versio 9.28-300821.
2: Tarkista yrityksen ja auton tiedot Asetukset->Taksa-Asetukset. Tiedoista tulee täyttää Yrityksentiedot, Y-tunnus, ajoneuvon rekisterinumero.

3: Aseta ohjelmiston tilaksi ”Kysy aina sopimushinta aloitettaessa”.

4: Maksutapa tiedot on mahdollista kerätä vain käyttäen SumUP maksupäätettä, johon ohjelmisto on integroitu. Muista maksupäätteistä ei meillä ole mahdollista saada näitä tietoja. Jos käytät esim. iZettleä tai Verfonea on sinun tai viranomasen tehdävä vertailut kahden järjestemän tuottamien tietojen kesken ns. käsityönä. SumUp myyjäkoodin voit syöttää sovellutukseen Intergaatio välilehdeltä ja löydät SumUp myyjäkoodisi kirjautumalla SumUp:n portaaliin ja koodi näkyy sivun yläreunassa.

5: Kuljettajan tiedot voi muuttaa ”Käyttäjät” välilehdeltä. Jokaiselle kuljettajalle tulee antaa jokin tunnistustieto, jonka perusteella ajonsuorittanut henkilö voidaan tunnistaa. Se voi olla nimimerkki, kuljettajanumero, jonka esim. taksiyrittäjä voi yhdistää tarvittaessa luonnolliseen henkilöön. Lisäksi määräykset vaativat vähintään syntymäajan tai SOTU numeron tallentamista ajotietoihin, joten sen voi laitaa samassa yhteydessä kun laitteelle luo käyttäjän. Pilvipalvelun käyttäjät voivat tehdä käyttäjiä portaalista. Jos sinulla on pilvipalvelu käytössä, elä käytä paikallisia käyttäjiä laitteella.

Ajossa oleva kuljettaja tulee olla aktiivisena ns. vuorossa. Laitteen pääkäyttäjä eli admin näkee kaikki laitteessa olevat ajotiedot, muut näkevät vain omansa.

Näiden lisäksi suosittelemme, että laitteissa otetaan käyttöön automaattiset varmuuskopiot sekä taksiyrittäjä ottaa itselleen omaan talteensa ajotiedot viikoittain.

Tiedot matkan ajankohdasta ja kestosta

-Matkasta tallentuu automaattisesti ns. transaction tietoihin vähintään seuraavat tiedot

Tapahtuman koodi, jokaiselle ajolle generoituu yksilöllinen numerosarja (koodi ei ole juokseva) joka näkyy myös kuitti tiedoissa ja on liitettävissä tietokannassa laitteeseen joka koodin on generoinut. Generoitunut koodi on muotoa NXXXXXXXXXXXXX jossa X edustaa jotain kirjainta tai numeroa.
-Tapahtuma hetki, alkuaika laitteen reaaliaika kellolta (GMT aikaleima)
-Tapahtuma hetki, loppuaika laitteen reaaliaika kellolta (GMT aikaleima)

-Tapahtuman kokonaismatka
-Tapahtuman selite
-Tapahtuman kokonaishinta
-Tapahtuman tila koodiarvona (valmis=00, poistettu=01, korjattu=02, kesken=03)

-Tapahtuman maksutapa koodiarvona (käteinen=00, maksukortti=01, luottokortti=02, henkilöetuus=03, muu=99), tallentuu suoraan laitteelta ainoastaa jos SumUP maksupäätteellä on käytetty. Laiteen asetuksisa tulee olla välilehdella “Integraatiot” annettua SumUp myyjäkoodi. Mikäli on käytetty jotain muuta kuin SumUp:n maksupäätettä esim. iZettle ei maksutapa tietoa ole mahdollista selvittää automaattisesti. Tällöin koodiksi tallentuu arvo 99 ja taksiyrittäjä/valvovan viranomaisen on tehtävä vertailu käyttäen kolmannen osapuolen esim. iZettlen luomaa raporttia. Ewooksilla ei ole teknistä keinoa tehdä tätä automaattisesti, muun kuin SumUp maksupäätteen kanssa.

– Y-Tunnus. Tallentuu kohdan “Taksiyrittäjää yksilöivät tiedot” kautta

-Matkatapahtuman suorittaneen kuljettajan henkilötunnus (esim. suomi: ddmmyy-xxxx) tai henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika (ddmmyyyy). Tallentuu kohdan “Ajon suorittaneen kuljettajan yksilöivät tiedot” kautta

– Matkatapahtuman suorittaneen ajoneuvon rekisteritunnus, tallentuu “Taksiajoneuvoa yksilöivät tiedot” kautta.

Tiedon korjaaminen

Tietoa ei voi muuttaa jälkeenpäin kuljetusyhtiön toimesta, mahdollisia muutos tapauksissa on tietoihin laitettu ns. historia kenttää johon merkitään tarvittaessa tiedot tehdystä muutokset kuka/milloin/mitä. Toistaiseksi muutoksia voi tehdä vain palveluntarjoajan edustaja pyynnöstä ja perustellusta syystä. Tähän voi olla tulossa tulevaisuudessa muutoksia jonka avulla taksiliikenne yrittäjä voisi merkitä ns. hukka-ajot dokumentoidusti.

Tiedon siirtäminen kolmannelle osapuolelle

Tiedoista voidaan tarvittaessa toimittaa ote XML/CSV formaatissa ja niihin voidaan antaa valvovalle viranomaiselle myös käyttöliittymän kautta selausoikeus. Järjestelmässä ei ole toistaiseksi avattuna REST rajapintaa jonka kautta tietoja voidaan lukea, mutta se on tehtävissä tarvittaessa.

Raportointi- ja tiedonhakuominaisuudet

Pilvipalvelun käyttöliittymässä tietoja voidaan hakea, Y-tunnuksen, syntymäajan tai henkilötunnuksen tai ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella. Palvelu on erikseen maksullinen riippuen tilauksesta. Peruskäyttäjä joka ei ole ostanut palvelua ei pääse itse tarkastelemaan tallennettuja kuitti tietoja. Viranomaisille tunnukset voidaan järjestellä erillisestä pyynnöstä.

Tietojen säilyttäminen

Tiedoista menee varmuuskopiot kahdessa eri konesaleissa sijaitseville palvelimille. Lisäksi Ewooks ottaa tiedoista offiline snapshotit silloin tällöin. Tietoja säilytetään palvelimella tällä hetkellä 2-3 vuotta ja sitä vanhemmat tiedot siirretään pois online palvelusta offine säilöön ja niistä voi saada otteen vain kysymällä info@ewooks.fi.

Tiedot säilytetään ainoastaan ETA alueella olevissa palvelimissa GDPR mukaisesti.

Laitteeseen tulee näiden lisäksi aktivoida tietokantojen automaattinen varmuuskopiointi Google Drive palveluun. Tämä tapahtuu käyttäjän toimesta ja on ohjeistettu käyttöohjeissa tarkemmin.

Loppukäyttäjä on myös velvoitettu ottamaan tiedoista tarvittavat kopiot säännöllisesti itselleen käyttäen esim. ohjelmistossa olevaan “Vie tiedot” toimistoa. Tästä löytyy myös tietoja käyttö ohjeistamme tarkemmin.

en_USEnglish