Cabidi/Ajokki asetukset 1.9.2021

1.9.2021 alkaen otetaan käyttöön uudet säännöt taksamittareista ja muista laitteista, joita käytetään luvanvaraisessa liikenteessä.

Liikennepalvelulain 152 §:n mukaan jokaisessa taksissa on oltava mittauslaitelain vaatimukset täyttävä taksamittari, jos hinnoittelu perustuu matkan pituuteen ja aikaan. Kiinteän sopimushinnan mukaisesti tarjottu taksimatka voidaan tallentaa taksamittariin sopimusajona.

Jos taksiyritys käyttää kiinteää hinnoittelua, on autossa oltava jokin muu laite tai järjestelmä, joka kerää jokaisesta taksimatkasta sähköisessä muodossa liikennepalvelulain 15 a §:n edellyttämät tiedot:

 1. yrittäjän yksilöintitiedot,
 2. ajoneuvon yksilöintitiedot,
 3. kuljettajan yksilöintitiedot,
 4. matkan ajankohta, pituus ja kesto,
 5. matkan hinta- ja maksutapatiedot.

Tiivistettynä voidaan todeta, että jokaisessa taksissa on oltava 1.9.2021 alkaen joko taksamittari (hinnoittelu perustuu aikaan ja matkaan) tai muu vastaava laite tai järjestelmä (kiinteät hinnat). Pelkkää maksupäätelaitetta ei voida pitää muuna vastaavana laitteena, koska se ei kerää yllä mainittuja tietoja taksimatkasta.

Cabidi/Ajokki-ohjelmisto tallentaa tarvittavia tietoja pilvipalveluun, mutta asetukset on asetettava laitteeseen oikein tätä varten. Kuittitiedot tallentuvat automaattisesti pilveen, ja lisäksi on mahdollista tilata palvelu, joka tallentaa tiedot myös laajemmassa mittakaavassa.

1.9.2021 alkaen käyttöön otettavat perusasetukset:

 1. Sovellutuksesta tulee olla asennettuna vähintään versio 9.28-300821.
 2. Tarkista yrityksen ja auton tiedot kohdasta Asetukset -> Taksa-Asetukset. Tiedoista tulee täyttää yrityksen tiedot, Y-tunnus ja ajoneuvon rekisterinumero.

3: Aseta ohjelmiston tilaksi “Kysy aina sopimushinta aloitettaessa”.

 1. Maksutapatiedot voidaan kerätä vain SumUp-maksupäätettä käyttäen, johon ohjelmisto on integroitu. Muiden maksupäätteiden kanssa näitä tietoja ei ole mahdollista kerätä. Esimerkiksi iZettleä tai Verifonea käytettäessä tiedot on vertailtava manuaalisesti kahden järjestelmän välillä. SumUpin myyjäkoodin voi syöttää sovellutukseen “Integraatio” -välilehdeltä. SumUpin myyjäkoodin voi löytää kirjautumalla SumUpin portaaliin, jossa se näkyy sivun yläreunassa.
 2. Kuljettajan tiedot voi muuttaa “Käyttäjät” -välilehdeltä. Jokaiselle kuljettajalle tulee antaa tunnistustieto, jonka perusteella ajon suorittanut henkilö voidaan tunnistaa. Se voi olla nimimerkki tai kuljettajanumero, jonka taksiyrittäjä voi yhdistää henkilön luonnolliseen henkilöön. Määräykset vaativat myös syntymäajan tai SOTU-numeron tallentamista ajotietoihin. Tämä tiedot voi lisätä samalla, kun luo käyttäjän laitteelle. Pilvipalvelun käyttäjät voivat luoda käyttäjiä portaalista, ja jos käytät pilvipalvelua, älä käytä paikallisia käyttäjiä laitteella.

Kuljettajan tulee olla ajossa aktiivisena. Laitteen pääkäyttäjä eli admin voi nähdä kaikki laitteessa olevat ajotiedot, kun taas muut käyttäjät voivat nähdä vain omat tietonsa.

Suosittelemme myös ottamaan laitteissa käyttöön automaattiset varmuuskopiot sekä taksiyrittäjän säännöllisesti tallentamaan omat ajotiedot itselleen.

Tietojen tallentaminen matkoista

Matkasta tallennetaan automaattisesti seuraavat tiedot:

 • Tapahtuman koodi: Jokaiselle ajolle generoidaan yksilöllinen numerosarja, joka näkyy myös kuittitiedoissa ja voidaan liittää tietokannassa laitteeseen, joka koodin on luonut. Koodi on muotoa NXXXXXXXXXXXXX, jossa X edustaa kirjainta tai numeroa.
 • Tapahtuman alkuaika ja loppuaika: Laitteen reaaliaikakello (GMT-aikaleima).
 • Tapahtuman kokonaismatka.
 • Tapahtuman selite.
 • Tapahtuman kokonaishinta.
 • Tapahtuman tila koodiarvona (valmis=00, poistettu=01, korjattu=02, kesken=03).
 • Tapahtuman maksutapa koodiarvona (käteinen=00, maksukortti=01, luottokortti=02, henkilöetuus=03, muu=99). Maksutapatiedot tallentuvat laitteelta suoraan vain SumUp-maksupäätettä käytettäessä. Muun maksupäätteen käytössä, kuten iZettle, maksutapatiedot eivät tallennu automaattisesti. Tällöin koodiksi tallentuu arvo 99, ja taksiyrittäjän tai valvovan viranomaisen on tehtävä vertailu kolmannen osapuolen, esimerkiksi iZettlen, raporttien avulla.
 • Y-tunnus tallentuu osana “Taksiyrittäjää yksilöivistä tiedoista”.
 • Ajotapahtuman suorittaneen kuljettajan henkilötunnus tai syntymäaika tallentuu “Ajon suorittaneen kuljettajan yksilöivistä tiedoista”.
 • Ajotapahtuman suorittaneen ajoneuvon rekisteritunnus tallentuu “Taksiajoneuvoa yksilöivistä tiedoista”.

Tietojen korjaaminen

Tietoja ei voi muuttaa kuljetusyhtiön toimesta jälkikäteen. Muutoksista tallennetaan historiakenttään tiedot muutoksesta, kuka muutoksen teki ja milloin. Tällä hetkellä muutoksia voi tehdä vain palveluntarjoajan edustaja pyynnöstä ja perustellusta syystä.

Tietojen siirtäminen kolmannelle osapuolelle

Tietoja voidaan tarvittaessa toimittaa XML/CSV-muodossa, ja viranomaisille voidaan antaa käyttöliittymän kautta selailuoikeus. Järjestelmässä ei tällä hetkellä ole avattuna REST-rajapintaa, mutta se on toteutettavissa tarvittaessa.

Raportointi- ja tiedonhakuominaisuudet

Pilvipalvelun käyttöliittymässä tietoja voidaan hakea Y-tunnuksen, syntymäajan, henkilötunnuksen tai ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella. Palvelu on maksullinen ja riippuu tilauksesta. Peruskäyttäjä, joka ei ole ostanut palvelua, ei pääse itse tarkastelemaan tallennettuja kuittitietoja. Viranomaisille tunnuksia voidaan järjestää pyynnöstä.

Tietojen säilyttäminen

Tietojen varmuuskopiot tallennetaan kahdessa eri konesalissa sijaitseville palvelimille. Ewooks ottaa myös ajoittain offline-tilan varmuuskopioita tiedoista. Tiedot säilytetään palvelimella 2-3 vuotta ja siirretään sen jälkeen offline-säilöön. Tietoja voi saada vain kysymällä info@ewooks.fi.

Tiedot säilytetään ainoastaan ETA-alueella sijaitsevilla palvelimilla GDPR:n mukaisesti.

Laitteeseen tulee aktivoida tietokantojen automaattinen varmuuskopiointi Google Driveen. Tämä tulee tehdä käyttäjän toimesta ja siitä on tarkemmat ohjeet käyttöohjeissa.

Loppukäyttäjä on myös velvoitettu ottamaan tiedoista säännöllisesti kopiot itselleen “Vie tiedot” -toiminnolla. Ohjeet löytyvät tarkemmin käyttöohjeista.

fiFinnish