2.2 Varmuuskopiointi

Ajopäiväkirjan tiedot tallennetaan laitteen massamuistiin, mutta niiden palauttaminen esimerkiksi laitteen rikkoutuessa voi olla haastavaa. Siksi suosittelemme säännöllisten varmuuskopioiden ottamista tiedoista tai Google Driven varmuuskopiointia, jota voi automatisoida. Google Driven käyttö edellyttää, että laitteeseen on asetettu Google-tili. Jos kaikissa yrityksen laitteissa käytetään samaa tiliä, varmuuskopioille kannattaa valita eri kansiot Google Drivessa tietojen ylikirjoituksen välttämiseksi.

Google Driven varmuuskopiointi siirtää koko tietokannan kerralla Google Driveen, josta sama tietokanta voidaan palauttaa laitteelle tai siirtää uuteen laitteeseen. Tietokanta on SQLite-muodossa, joten sitä voi käsitellä PC:llä sopivalla työkalulla.

Varmuuskopiointi aktivoidaan valitsemalla valikosta Varmuuskopiointi. Ensimmäisellä kerralla pyydetään valitsemaan tai syöttämään laitteelle tili, johon Google Drive -käyttöoikeudet liitetään. Hyväksy kaikki oikeudet, jos laite niitä pyytää. Sen jälkeen valitse varmuuskopioille sopiva kansio Valitse varmuuskopiokansio -valinnalla. Voit myös luoda Google Driveen uuden kansion, johon tietokanta voidaan tallentaa. Automaattinen kopio -kohdasta voit valita, kuinka usein kopioita viedään Google Driveen: vaihtoehdot ovat esimerkiksi Ei koskaan, Joka päivä, Kerran viikossa tai Kerran kuukaudessa. Edellisen kopioinnin ajankohta tarkistetaan aina, kun avaat ajopäiväkirjan uudelleen. Jos edellisestä kopioinnista on kulunut esimerkiksi viikko, suoritetaan kopiointi taustalla.


Kuva: Varmuuskopioinnin asetukset

Kuva: Tietokannan palautus